Sách NẤu Ăn Hoàn HẢo 2023 Thanh Protein Chocolate (Paperback)

Sách NẤu Ăn Hoàn HẢo 2023 Thanh Protein Chocolate By Ân Đông Cover Image
$43.99
Special Order - Subject to Availability

Description


Lịch sử của S c la


Trước khi cắn một thanh sữa b o ngậy, mịn m ng, bạn n n biết rằng's c la kh ng phải l c n o cũng ngọt ng o như vậy. Theo truyền thống, ch ng l một thức uống đắng. S c la ban đầu được t m thấy trong c c khu rừng mưa nhiệt đới ở Trung Mỹ.


S c la được trồng bởi người Mesoamerican, v bộ lạc cổ xưa tin rằng's c la chứa sức mạnh thần b . N cũng được biết đến với đặc t nh k ch th ch t nh dục v phẩm chất t m linh. Hạt ca cao được người Maya t n thờ. V ch ng chỉ d nh ri ng cho c c chức sắc, nh cai trị, chiến binh v linh mục cao qu nhất. N cũng l một dạng tiền tệ trong khu vực của người Maya.


Năm 1828, m y p ca cao được th nh lập. M y n y sẽ t ch bơ ca cao v bột ca cao ra khỏi hạt ca cao. Năm 1887, một nh sản xuất's c la Thụy Sĩ quyết định cho sữa v o hỗn hợp. Anh ấy đang t m kiếm một c ch để bảo quản's c la sữa trong một thời gian d i v do đ ,'s c la sữa đ được giới thiệu ra thế giới. Kể từ đ , S c la đ dễ d ng tiếp cận với đại ch ng. Với việc tiếp thị v sản xuất nhiều hơn,'s c la giờ đ y l một m n ngon m mọi người đều c thể thưởng thức.

Product Details
ISBN: 9781805422372
ISBN-10: 1805422375
Publisher: Not Avail
Publication Date: December 20th, 2022
Pages: 268
Language: Vietnamese